ถึงเวลาแล้ว ต้องเตรียมตัว ไม่น้อยกว่า 2 เดือน ถึงจะทำให้ ฟุตบอลกลับมาเล่นได้ ให้ทันภายในเดือน กันยายน 63

ถึงเวลาแล้ว สมาคม กีฬาฟุตบอล แห่งประเทศไทย ออกมาแถลงข่าว อย่างเป็นทางการ จากกรณี ที่มีความต้องการ ให้ฟุตบอลไทยลีก กลับมาแข่งขัน ให้เสร็จสิ้น ภายในปีนี้ เนื่องจาก มีการสัญญา ถ่ายทอดสด

จะหมดลง ในเดือน พฤศจิกายน 2563 ตามที่ปรากฏ ในข่าวว่า บริษัท ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ได้รับผลกระทบอย่างมาก ในกรณี ที่สมาคม กีฬาฟุตบอล แห่งประเทศไทย ไม่มีการเรียก ประชุม

เท่านี้ก็เพียงพอแล้ว และหารือ เกี่ยวกับการ เลื่อนการแข่งขัน ในครั้งนี้สมาคม ขอเรียนให้ทราบ และแจ้งโดยทั่วกัน เพื่อให้เป็น ไปในทิศทางเดียวกัน ว่าบริษัททรู มีการพัฒนา กีฬาฟุตบอล ของชาติไทย

ถึงเวลาแล้ว

โดยให้การ สนับสนุน ส่งเสริม เป็นเงินจำนวน 1 ล้านบาท มาเป็นอย่าง เวลายาวนาน นับตั้งแต่ ปีพุทธศักราช 2556 เป็นต้นมา ทำให้สโมสร และสมาชิก สามารถนำเงิน ไปพัฒนา

และต่อยอด ฟุตบอลอาชีพ ของสโมสร ในระบบมีอาชีพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ สำหรับทรู สามารถพัฒนา วงการฟุตบอล ของชาติไทย ให้ไกลไป สู่ระดับโลกได้

แต่เมื่อ ต้นปี 2563 มีการจัด แข่งขันฟุตบอล เกิดขึ้นตาม ฤดูกาล เป็นไปอย่าง ตามปกติ ตามปีปฏิทิน ที่มีการ แข่งขันไว้

แต่ปรากฏ ว่ามีการเกิด เหตุโรคระบาด ของไวรัสโคโรน่า แพร่กระจาย ไปอย่างทั่วโลก ทำให้ประเทศไทย ที่ได้รับ ผลกระทบ ต้องได้หยุด ชะงักทุกอย่าง ไม่เว้นแม้แต่ การแข่งขัน ฟุตบอลอาชีพ

และการต่าง ๆ ทั้งนี้ ทั้งนั้น ดูบอลสด เพื่อหลีกเลี่ยง การแพร่ระบาด ของโรค ดังกล่าว สมาคมแห่ง ประเทศไทย จึงได้เลื่อนการแข่งขัน ออกไป และสถานการณ์ ฉุกเฉินออกมา มีข้อกำหนด ว่าการแข่งขัน

กีฬาเป็นพฤติกรรม อันเหตุ สุดวิสัย ที่ไม่สามารถ ป้องกันได้ อยู่นอกเหนือ อำนาจ การควบคุม ของสมาคมแล้ว แต่ถึงอย่างไร ก็ตามสมาคม ไม่ได้ถือว่า เป็นการนิ่งนอนใจ และพยายาม แก้ไขปัญหา

อย่างเร่งด่วน ที่สุด และจะรีบ กลับมา จัดการแข่งขัน กีฬาฟุตบอล ให้ทันที่ สถานการณ์โรค covid ระบาด และบรรเทา ลงไปบ้างแล้ว จะทำการกลับมา แข่งขันดังเดิม ทุกภาคส่วน ได้เข้าร่วม

ประชุมกับสโมสร สมาชิก เพื่อหาแนวทาง ในการแข่งขัน เพื่อกำหนดวัน และ เวลา ที่ชัดเจน ในที่ประชุม ได้มีมติ เป็นเอกฉันท์ ในการแข่งขัน ในฤดูกาล ที่จะถึงนี้ ซึ่งอยู่ในเดือน กันยายน 2563

และสิ้นสุด ฤดูกาลใน เดือน พฤษภาคม 2564 ต้องมี การเตรียมตัว ไม่น้อยกว่า 2 – 3  เดือน ตามเวลา ตามความ เหมาะสม สำหรับนักกีฬา ที่จะเดินทาง เข้ามาใน ประเทศไทย ตามข้อกำหนด ต้องมีการปรับตัว ตามคำสั่ง ให้เป็นไป ในทิศทาง เดียวกัน อีกด้วย ข่าวบอลล่าสุด