อินฟันตีโนประธานฟีฟ่า เรียกร้องฟีฟ่าให้ทำเงินสำรองนักเตะ

อินฟันตีโนประธานฟีฟ่า

อินฟันตีโนประธานฟีฟ่า ประธานฟีฟ่าเรียกร้องให้มีการเจรจาเรื่องเงินเดือนและค่าธรรมเนียมการโอน

อินฟันตีโนประธานฟีฟ่า

อินฟันตีโนประธานฟีฟ่า ได้เรียกร้อง โอกาสใน การได้รับเงินเดือน และค่า ธรรมเนียมการโอน ที่จะมีการ หารือ

ในทุก ระดับของเกม วิกฤต โค โร น่าไวรัส มีผลกระ ทบทางการ เงินครั้งใหญ่ทั่วทั้ง กีฬาและ องค์กรปกครองทั่ว

โลกหวัง ที่จะ สรุปแผน สำหรับชุดบรรเทา ทุกข์ในการ ประชุม สภาครั้ง ต่อไป ในปลาย เดือนนี้การระบาดใหญ่

และ ผลกระ ทบของมัน นำไป สู่การ เรียกร้อง ให้มีการปฏิรูปทางการ เงินใน อุตสาหกรรม ที่อุดมด้วย เงินสดและ

อินฟัน ตีโน ได้สนับสนุนให้มีการอภิปราย ในเรื่อง นี้ อินฟันตีโน  เรียกร้อง ให้มีการ ปกครองระดับ โลกที่ดีขึ้นใน

วงการฟุตบอล ” ในด้าน การเงิน และการ กำกับดูแลฉันยัง ได้ยินข้อ เสนอที่น่าสนใจ ในหัวข้อ ที่หลาก หลาย

เขาเขียนจดหมาย เปิดผนึก ถึง สมาชิกของ ฟีฟ่าจาก ตัวพิมพ์ใหญ่เงิน เดือนจนถึงค่าโอน หรือกลไก การเก็บ

ภาษีอื่น  ๆ ไป จนถึง ข้อผูกพัน ที่เป็นไปได้สำหรับ หน่วยงาน ที่กำกับ ดูแลการ แข่งขันและ สโมสรเพื่อ สร้างทุน

สำรองหรือเพื่อ สมทบกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งสามารถ ช่วย เหลือใน เวลาที่ต้องการเช่น นี้ฉันสนับสนุน เป็น

การ ส่วนตัว สำหรับกฎ ระเบียบทางการ เงินที่ชัดเจนและเข้ม งวดขึ้น การกำหนดหลัก การความ โปร่งใส และการ

กำกับดูแลที่ดีอย่าง เต็มรูป แบบ และไม่เพียงแต่ จำกัด เฉพาะ ระบบการ โอน แต่เพื่อระบบนิเวศ ฟุตบอลทั้งหมด

ฟีฟ่ากำลังทำงาน อย่างหนัก ใน ด้านนี้แม้ว่า เราจะต้อง เผชิญกับ ความ สนใจที่แข็งแกร่ง ซึ่งต่อสู้กับ ข้ออ้าง

ของเราเพื่อให้มีธร รมาภิบาลระดับ โลกในกีฬา ของเรา  เพื่อน  ๆ ที่รัก เราจะต้องการ การสนับสนุน และ ความ

มุ่ง มั่นอย่าง เต็มที่ของ คุณในการก้าว ไปสู่ธร รมาภิบาลขั้นต่อ ไปใน วงการ ฟุตบอลทั่ว โลก”ฉัน คิดว่า สิ่ง เหล่า

นี้และ มาตรการอื่น  ๆ โครงการ และแนวคิดควรมีการ หารือใน ทุกระดับฉัน รู้ว่านี่คือ สิ่ง ที่จะจุด ประกายการอภิ

ปราย ที่รุนแรง แต่การ อภิปราย นั้นมีประโยชน์มาก และ อินฟันตีโนประธานฟีฟ่า ควรพูด เกี่ยวกับมันด้วย กัน ช่วง

เวลาที่ยากลำบากนี้

เลวี ประธาน ท็อตแนมออก เงินกู้ 175  ล้าน ปอนด์จากธนาคารแห่งประเทศ อังกฤษ

อินฟันตีโนประธานฟีฟ่า
แม้แต่สโมสรที่ร่ำรวยที่สุด ในโลก ก็ยังได้รับผลก ระทบ จาก  โคโร น่าไวรัส โดย ทอตนัม ฮอต สเปอร์ ได้กู้เงิน

จากธนาคาร แห่งประเทศ อังกฤษ 175 ล้านปอนด์ใน สัปดาห์นี้เพื่อเจาะ รู 200 ล้านปอนด์ตาม รายรับที่คาด หวัง

FIFA มีแผน สำหรับแพ็คเกจช่วย เหลือสำหรับ ทุก พื้นที่ของเกมและ อินฟันตีโนประธานฟีฟ่า หวังว่า จะได้รับ

การจัด เรียงเร็ว  ๆ นี้“ ความ ต้องการสโมสร ฟุตบอล ชั้นนำ เพื่อดำเนินการ ต่อได้รับ ความ สำคัญเป็นอย่างดี แต่

เรา ต้องพิจารณา ทีมชาติฟุตบอลหญิงลีก ในประเทศ ระดับล่างเยาวชน และเกม ระดับ รากหญ้า  เขา กล่าวเสริม

“ เรา ต้อง แสดงความเป็นเอกภาพ ในทุก ด้านของฟุตบอลและ ตรวจสอบ ให้แน่ใจว่าฟุตบอล สามารถกลับ คืน

สู่สภาพเดิม ได้นี่คือลำดับความ สำคัญของ เรา และแผนการบรรเทาทางการ เงินของ เราก็จะเป็นไป ตามหลัก

การนี้ ด้วยจิต วิญญาณที่สร้างสรรค์ใน การ ปรึกษาหารือ ซึ่งมุ่งหวัง ที่จะเป็น ประโยชน์ต่อ วงการฟุตบอล FIFA

กำลัง ทำงานอย่าง หนักเพื่อเสนอแนวทาง แก้ปัญหาเชิงบวกต่อสภา FIFA ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>>  เดโฟรชวดเเชมป์สกอตแลนด์

ติดตามเพิ่มเติม >>> ข่าวบอลล่าสุด

Author: admins